Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Výbory zastupitelstva

Finanční výbor

Kontroluje: Hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Členové výboru

 

Kontrolní výbor

Kontroluje: Plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

Členové výboru

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​