Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Druhy ohrožení

Krizová situace

Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílí.

Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 18 odst. 1. starosta obce s rozšířenou působností a ostatní orgány obce s rozšířenou působností zajišťují připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností, na řešení krizových situací. Starosta obce s rozšířenou působností dále dle odst. 3. zřizuje krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce.

 

Statut Bezpečnostní rady ORP Mariánské Lázně

 

Statut Krizového štábu ORP Mariánské Lázně

 

Přehled druhů ohrožení v ML

 

Přehled možných zdrojů a analýza ohrožení

BOZPORT

Užitečné odkazy

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​