Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Druhy ohrožení

Krizová situace je stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací, ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílí.

Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 18 odst. 1. starosta obce s rozšířenou působností a ostatní orgány obce s rozšířenou působností zajišťují připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností, na řešení krizových situací. Starosta obce s rozšířenou působností dále dle odst. 3. zřizuje krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce.

 

Statut Bezpečnostní rady ORP Mariánské Lázně

 

Statut Krizového štábu ORP Mariánské Lázně

 

Přehled druhů ohrožení v ML

 

Přehled možných zdrojů a analýza ohrožení

BOZPORT

Užitečné odkazy

Digitální povodňový plán ČR http://povis.cz/html/
Digitální povodňový plán města http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_554642/
Digitální plán ORP Mariánské Lázně http://webmap.kr-karlovarsky.cz/dpp/pub_4105/
Bezpečnostní portál Karlovarského kraje https://www.bezport.cz/

 

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​