Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Poplatky

Místní poplatkyMístní poplatky

Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.

 

Druhy poplatků

 

Na oddělení poplatků také vyřizujeme:

 

Informace k poplatkům

Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční, oddělení místních poplatků informuje občany o místních poplatcích, které Město Mariánské Lázně zavedlo obecně závaznými vyhláškami.

Tyto vyhlášky upravují podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.

Místní poplatky jsou zavedeny podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a řízení o nich vykonává městský úřad (správce poplatku) podle tohoto zákona a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 56 daňového řádu – „Informační povinnost správce daně“

a) Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně:

Úřední hodiny

Pondělí

8 - 17

Úterý

pouze na objednání, alespoň 3 dny předem

Středa

8- 17

Čtvrtek

pouze na objednání, alespoň 3 dny předem

Pátek 

pouze na objednání, alespoň 3 dny předem

 

b) Elektronická adresa podatelny, technické nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je způsobilý přijmout:

Elektronická adresa podatelny:

epodatelna@marianskelazne.cz

ID datové schránky:

bprbqms

Formáty a struktury datových zpráv:

viz Provozní řád ISDS – www.datoveschranky.info/

 

c) Jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3 daňového řádu, a jaká podání lze učinit tímto způsobem:

E-mail:

Podání např.:  ohlášení vzniku a zániku poplatkové povinnosti, doklady prokazující nárok na osvobození , další doklady potřebné ke správnému stanovení poplatkové povinnosti atd. 

 

d) Čísla účtů, na které přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleže:

 • Číslo účtu: 19-720331/0100 – poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu
 • Číslo účtu: 301177440/0300 - poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Variabilní symbol určí správce poplatku.

 

 e) Druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky které je při těch to platbách nutné dodržet:

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Poplatek z pobytu
 3. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Variabilní symbol určí správce poplatku.

 

f) Právní předpisy, které se vztahují k působnosti správce poplatku:

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

 

Platné vyhlášky

 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 • Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 • Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 • Aktuální znění vyhlášek naleznete zde - vyhlášky a nařízení

 

§ 69 daňového řádu – „Daňová informační schránka“

Městský úřad Mariánské Lázně informuje daňové subjekty, že orgány městského úřadu, které jsou v postavení správce daně nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek dle § 69 a násl. daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​