Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dokumenty

Dokumenty

Město Mariánské Lázně vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst na základě usnesení zastupitelstva  města č. ZM/134/15 ze dne 23.06.2015. Rada asociace Národní síť Zdravých města přihlášku města schválila svým usnesením ze dne 31. července 2015.

Politikem odpovědným za Zdravé Město a MA21 byl jmenován 2. místostarosta města Ing. arch. Vojtěch Franta

Zastupitelstvo přijalo tyto zakládající dokumenty:

Hlavní cíle implementace MA21 v našem městě:

  • Zvýšit informovanost a zapojení obyvatel do realizace MA21 a udržitelného rozvoje města.
  • Posílit občanskou odpovědnost a občanskou participaci prostřednictvím zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů ve městě.
  • Posílit odpovědnost pracovníků městského úřadu a pracovníků organizací zřízených městem projednávat klíčové záležitosti samosprávy s veřejností a tím umožnit, aby se do rozhodovacích procesů ve městě veřejnost zapojila.

Národní síť Zdravých měst

Více informací naleznete na webových stránkách asociace www.nszm.cz

Aktivity místní Agendy 21 jsou spolufinancovány z prostředků Evropské unie.

Příprava Strategického plánu a navazujících akčních plánů je spolufinancována z prostředků Evropské unie

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​