Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Varovné signály

Požární poplach

Požární poplach

Tón

 • Přerušovaný tón po dobu 60 vteřin (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón)

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

 • Při požáru za účelem svolání jednotky požární ochrany

 


Všeobecná výstraha

Všeobecná výstraha

Tón

 • Kolísavý tón po dobu 140 vteřin

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

 • Při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

 


Zkušební tón

Zkušební tón

Tón

 • Nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

 • Ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

 


Rady a informace

Při ohrožení, kde je vyrozumění pomocí sirén, zprávou v rozhlase, televizi, tisku, hlášení místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, magnetofonů a od spoluobčanů je třeba dodržovat následují zásady:

 • respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)
 • nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy
 • varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
 • netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • nepodceňovat vzniklou situaci
 • pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek
 • uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​