Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Varovné signály

Druhy varovných signálů

Požární poplach

Požární poplach

Tón

Přerušovaný tón po dobu 60 vteřin (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón)

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

Při požáru za účelem svolání jednotky požární ochrany

 


 

Všeobecná výstraha

Všeobecná výstraha

Tón

Kolísavý tón po dobu 140 vteřin

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

Při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

 


 

Zkušební tón

Zkušební tón

Tón

Nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

Přehrát tón výstrahy

Kdy zazní

Ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

 


 

Rady a informace

Při ohrožení, kde je vyrozumění pomocí sirén, zprávou v rozhlase, televizi, tisku, hlášení místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, magnetofonů a od spoluobčanů je třeba dodržovat následují zásady:

  • respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)
  • nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy
  • varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
  • netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
  • nepodceňovat vzniklou situaci
  • pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
  • nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek
  • uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

 

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​