Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Daň z nemovitých věcí

Informace o dani z nemovitostí

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně vydalo dne 18. 06. 2013 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí.

Místní koeficient pro celé území města Mariánské Lázně činí: 2

 

Úprava koeficientů

Koeficient Pozemky / stavby
1,6 pro část obce 1,2,3,6
2,5 pro část obce 4,8
3,5 pro část obce 5,7

 

Vyhláška

 

Územní rozdělení města

 


Daňové přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník do 31. ledna zdaňovacího období. Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností (prodej nebo koupě dalších nemovitostí) nebo ke změně v osobě poplatníka (vlastníka nemovitostí), je povinností poplatníka podat přiznání  do 31. ledna zdaňovacího období. Pokud k žádné změně nedojde, přiznání se nepodává.

 

Daň z nemovitostí je splatná

a) do 31. května zdaňovacího období, nepřesáhne-li roční daň výši 5 000,- Kč

b) u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách do 31. května a do 31. listopadu zdaňovacího období

c) u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu nebo chov ryb, pokud je roční daň nad  5 000,- Kč, ve dvou stejných do 31. srpna a 30. listopadu zdaňovacího období

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​