Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Daň z nemovitých věcí

Informace o dani z nemovitých věcí

Zastupitelstvo města Mariánské Lázně vydalo dne 19. 09. 2023 novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2023 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí (dále jen OZV) s účinností od 1. 1. 2024.

 

Stanovení koeficientů

Koeficient Stavební pozemky / stavby a jednotky*
1,6 pro část obce 1, 2, 3, 6
2,5 pro část obce 4, 8
3,5 pro část obce 5, 7

 * zdanitelné stavby a ostatní zdanitelné jednotky uvedené v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí (budovy obytného domu, ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu a ostatní zdanitelné jednotky).

 

U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona o dani z nemovitých věcí (budovy pro rodinnou rekreaci, garáže, stavby a jednotky užívané k podnikání) se stanovuje koeficient ve výši 1,5.

 

Místní koeficient

  1. pro část města Mariánské Lázně, která je uvedena v příloze č. 3 OZV výčtem parcelních čísel pozemků, se stanovuje místní koeficient ve výši 5.
  2. pro část města Mariánské Lázně, která je uvedena v příloze č. 4 OZV výčtem parcelních čísel pozemků, se stanovuje místní koeficient ve výši 3.
  3. pro ostatní části města Mariánské Lázně se stanovuje místní koeficient ve výši 2.

 

Vyhláška

 

Územní rozdělení města

 

Daňové přiznání k dani z nemovitostí podává poplatník do 31. ledna zdaňovacího období. Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. koupě, prodej nebo darování nemovitostí) nebo ke změně v osobě poplatníka (vlastníka nemovitostí), je povinností poplatníka podat přiznání do 31. ledna zdaňovacího období. Pokud k žádné změně nedojde, přiznání se nepodává.

 

Daň z nemovitostí je splatná

a) do 31. května zdaňovacího období, nepřesáhne-li roční daň částku 5 000,- Kč (ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce)

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období

c) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu ve dvou stejných splátkách, a to do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období

 

Více informací k dani z nemovitých věcí najdete na:

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​