Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Komise školství

 

Činnost

 • Komise je poradním a iniciativním orgánem Rady města
 • Bude úzce spolupracovat s Radou města
 • Bude komunikovat se školami a školskými zařízeními na území města
 • Bude spolupracovat s Odborem školství
 • Bude hledat styčné body pro spolupráci s Odborem sociálních věcí
 • Na pokyn Rady města Mar. Lázně bude spolupracovat s organizací MAP Vzdělávání na Mariánskolázeňsku
 • Bude spolupracovat s ostatními komisemi Rady města
 • Bude iniciovat vytvoření Koncepce školství ve městě
 • Podněty zákonných zástupců dětí, žáků a studentů, školských rad a škol bude předkládat radě města prostřednictvím odboru školství
 • Bude se seznamovat se záměry investic do škol a školských zařízení a plánovanými rekonstrukcemi škol a školských zařízení
 • Bude se zabývat návrhy na zlepšení kvality vzdělávání a péčí o děti od nejútlejšího věku, možností zřizování nových typů zařízení pro tuto věkovou skupinu
 • Bude sledovat dění v oblasti vzdělávání cizinců
 • Bude iniciovat a navrhovat sestavení „motivačního programu“ na posílení získávání pedagogických pracovníků do škol v našem regionu

 

Jednání komisí jsou veřejná

V souladu s usnesením rady města č. RM/555/16 jsou jednání komisí veřejná. Pokud máte pocit, že můžete svým názorem přispět do diskuze, navrhnout konstruktivní řešení, či městu a radě pomoci, jste na komisi vítáni.

 

Zápisy z jednání

 

Termíny zasedání

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​