Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Tomboly a turnaje malého rozsahu

Předmět poplatku

Tomboly a turnaje malého rozsahu uskutečněné na území města Mariánské Lázně musejí být nahlášeny nejméně 30 dní přede dnem jejich předpokládaného zahájení

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her

 • Tombola, u níž výše herní jistiny činí více než 200 000 Kč
 • Turnaj malého rozsahu

 

Provozovatel tomboly

 • Provozovatel dle § 6 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Jiná právnická osoba se sídlem v ČR, EU nebo EHP (Evropský hospodářský prostor)

 

Provozovatel turnaje malého rozsahu

 • Pouze právnická osoba
 1. Sídlo v ČR, EU nebo EHP
 2. Hlavní činností není podnikání
 3. Podnikání v rámci vedlejší činnosti slouží jen k podpoře hlavní činnosti

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Viz výše uvedený provozovatel tomboly a provozovatel turnaje malého rozsahu nebo jím zmocněný zástupce

 

Kam zajít

 • Městský úřad Mariánské Lázně, odbor finanční - oddělení místních poplatků
  Příčná 647, 1. patro, kancelář č. 1.30,
  Tel.: +420 354 922 169, 354 922 165

 

Úřední hodiny

Navštivte nás v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

 • Doklady dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Ohlášení hazardní hry, které musí obsahovat
 1. Podle správního řádu (kdo jej činí, které věci se týká a co se navrhuje)
 2. Název a popis ohlašované hazardní hry
 3. Adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována
 4. Dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení
 5. Určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem
 6. Herní plán
 7. V případě tomboly identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování

 

Jaké doklady doložit po tombole, po turnaji malého rozsahu

Opis zápisu o uskutečněné hazardní hře a to do 20 dnů ode dne skončení tomboly nebo turnaje malého rozsahu

 

Související předpisy

 • Zákon č.186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
 • Souhrnná novela č. 188/2016 Sb., kterou se změny v oblasti provozování hazardních her promítají do dvou desítek dalších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​