Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Mariánské Lázně - zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Tento projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Název projektu

Mariánské Lázně - zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

Hlavní cíle projektu

Základním přínosem realizace akce bude vytvoření pozice energetického manažera a koncepce jeho pracovní náplně, vytvoření energetické politiky města, závazná směrnice pro zaměstnance Města Mariánské Lázně v rámci systému řízení jakosti ISO pro hospodárné chování z hlediska úspor energií a vody na pracovišti a akční plán na 8-leté období na realizaci úsporných opatření na definovaných budovách v majetku města v členění: neinvestiční opatření, nízkoinvestiční opatření, investiční opatření nutná bez dotace a investiční opatření realizovatelná pouze s dotací. Akční plán bude doplněn předpokládanou výší nákladů, předpokládanou návratností a výpočtem úspor/snížením energetické náročnosti. Tento dokument bude pravidelně aktualizován a bude sloužit vedení města při plánování investic pro nadcházející rok.

Registrační/evidenční číslo projektu

3282000082

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Předpokládané výdaje na projekt

277 090,- Kč

Předpokládaná výše dotace

193 963,-Kč

Zhotovitel

ENSYTRA s.r.o., Nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice, IČO: 285821236

Realizace projektu:  07/2023 - 12/2023

MPO

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​