Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbor životního prostředí

 

Zkratka odboru: OŽP

 

Odbor životního prostředí je pověřen jak výkonem státní správy, tak samosprávy Města. Na úseku státní správy (přenesené působnosti) se jedná o tyto agendy:

  • státní správa ve vodním hospodářství (vodoprávní úřad)
  • ochrany přírody a krajiny
  • ochrany zvířat proti týrání
  • rostlinolékařské péče
  • myslivosti
  • lesů
  • rybářství
  • ochrany zemědělského půdního fondu
  • ochrany ovzduší
  • odpadové hospodářství

 

Na úseku samostatné působnosti zajišťuje odbor údržbu veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví Města a správu odpadového hospodářství.

Adresa

Příčná 647/3
353 01, Mariánské Lázně

Osoby

Ing. Pavel Nečas

Vedoucí odboru, státní správa lesů a myslivosti

Ing. Věra Burdová

Ochrana ZPF, rostlinolékařská péče, státní správa rybářství

Ing. Miroslav Trégler

Ochrana přírody a krajiny, ochrana zvířat proti týrání

Silvie Křížová

Odpadové hospodářství, souhrnná stanoviska odboru

Zuzana Holečková

Vodoprávní úřad, ochrana ovzduší

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​