Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Nejvíc hlasů získala úprava cesty podél Úšovického potoka

Nejvíc hlasů získala úprava cesty podél Úšovického potoka 1

Co chtějí obyvatelé Mariánských Lázní změnit ve městě? O tom rozhodovali v rámci Fóra Zdravého města.

Co chtějí obyvatelé Mariánských Lázní změnit ve městě? O tom rozhodovali v rámci Fóra Zdravého města. Do konce ledna mohli vybrat z 12 projektů ty, které považují za prioritní. A zapojila se téměř tisícovka občanů! Nejvíc lidí hlasovalo pro úpravu cesty podél Úšovického potoka, následovalo osvětlení chodníku od Kauflandu k Zimnímu stadionu a třetím nejúspěšnějším projektem je nová bezbariérová radnice. Nyní se tématy budou zabývat radní.

„Na nedávném Fóru Zdravého města se sešlo rekordních 70 návrhů, ze kterých nakonec vzešla desítka projektů, které obyvatelé považují za prioritu,sdělil mariánskolázeňský místostarosta Samuel Zabolotný. „Projekty odrážejí široké spektrum zájmů a potřeb občanů. Od infrastrukturních vylepšení přes podporu sociálních služeb až po kulturní iniciativy. Je jasné, že lidé mají zájem o komplexní rozvoj života ve městě. Z našeho pohledu je velice pozitivní fakt, že se priority obyvatel kryjí s prioritami vedení města,podotkl.

Radní města se nyní budou zabývat projekty s nejvíce hlasy. „Některá z přání obyvatel jsou snazší na realizaci, jiná však budou vyžadovat dlouhou, pečlivou a náročnou přípravu. To je třeba případ stavby nové radnice. I přes to se budeme všem projektům věnovat,slíbil místostarosta.

A jakým způsobem byla témata vybrána? V listopadu loňského roku se v domě Chopin uskutečnila veřejná diskuze. „V prvním kole občané podávali návrhy u šesti tematických stolů. Každý mohl předložit libovolný počet návrhů u každého stolu, vyjma Stolu mladých. Celkem se sešlo 70 návrhů, tedy výrazně více než v minulém roce,“ popsal průběh akce Pavel Knára, koordinátor komunitního plánování.  V dalším kole přítomní vybírali dva nejlepší návrhy od každého stolu - opět s výjimkou stolu mladých, kde si studenti a žáci dle pravidel Fóra Zdravého Města hodnotili své nápady sami. Do finálního hlasování tedy postoupilo 12 návrhů.Z těch pak občané vybrali TOP 10 priorit.

Fórum Zdravého města si dává za cíl být co nejobjektivnější, a proto se po diskuzi v domě Chopin výsledky ještě verifikovaly v rámci takzvané Ověřovací ankety. V ní se lidé měli možnost rozhodnout o všech původních dvanácti návrzích z finálního hlasování. Průnikem této ankety a hlasování v Domě Chopin vzniklo 10 témat, která nyní budou předložena radním města.

 

Projekty v pořadí podle počtu hlasů:

  • Nefunkční písková/mlatová cesta podél Úšov. Potoka - Ferd. pramen - Eko Akvarium a dále
  • Osvětlení na chodníku od Kauflandu k Zimnímu stadionu + kontrola bezdomovců
  • Nová radnice - přístupná, bezbariérová
  • Přejezd obchvatu pro cyklisty
  • Arnika - letní kulturní scéna
  • Zdarma MHD nad 70 let (65)
  • Volnočasové sportovní plochy (fotbal, basketbal…) na sídlištích - přístupné veřejnosti
  • Modernizace Dětského domova
  • Změna systému odpadového hospodářství (chytrá zařízení)
  • Nízkoprahové zařízení pro bezdomovce - zázemí přes den
Datum vložení: 5. 2. 2024 11:47
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2024 11:50
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​