Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Klima v Mariánských Lázních? Výborné!

Klima v Mariánských Lázních? Výborné! 1

Město Mariánské Lázně pracuje od minulého roku na získání statutu „klimatických lázní“. Oficiální přiznání čtvrtého přírodního léčivého zdroje (minerální voda, minerální oxid uhličitý, peloid/rašelina a klima) by městu přineslo jedinečnost v oblasti lázeňství a rovněž konkurenční výhody.

9.11.2022 proběhlo odborné jednání vedení města, zástupců společnosti ENSANA, Institutu lázeňství a balneologie, veřejně výzkumné Karlovarského kraje, zástupců Ministerstva zdravotnictví – Českého inspektorátu lázní a zřídel (MZ ČR – ČIL), odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu, zástupců Karlovarského kraje – odboru zdravotnictví a zástupců zpracovatele studie Zhodnocení léčebných podmínek klimatu v lázeňském místě Mariánské Lázně.

 

Od ledna letošního roku byla v Mariánských Lázních realizována již 3 kola expedičního měření kvality ovzduší provedená Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Vyhodnocení dat zatím prokázalo kvalitní ovzduší hluboko pod limitními hodnotami danými legislativou ČR. Poslední měření proběhlo  9.-24.listopadu 2022.

 

Prostřednictvím dočasných stanic probíhá v lázeňském místě současně automatizovaný monitoring teplot a vlhkostí vzduchu na třech bodech v lázeňském místě Mariánské Lázně, a to včetně výpočtu inverzního rozložení teplotních vrstev. Následovat bude pořízení nové meteostanice, která bude měřit meteorologické charakteristiky, a město tak získá informace o aktuálních hodnotách měřených meteorologických veličin (teplota vzduchu, rychlost a směr větru, relativní vlhkost, atmosférický tlak, srážkoměr, přímé sluneční záření). Data budou dále využita pro upravování venkovní zátěže klientů v závislosti na jejich zdravotním stavu a budou zpřístupněna v informačním systému a ve webové aplikaci. Automatická meteorologická stanice bude instalována ve vnitřním území lázeňského místa klimatických lázní Mariánské Lázně. Jsou vytipovány a určeny léčebné trasy zaměřené na konkrétní indikace včetně jejich rozdělení do skupin podle aktuálního zdravotního stavu klientů/lázeňských hostů.

Předložení zhodnocení léčebných účinků klimatu na MZ ČR ČIL  a následné rozhodnutí ministerstva o léčebném účinku klimatu v Mariánských Lázních je předpokládáno v polovině roku 2023.

Finanční nároky na rozpočet města pro výše uvedené aktivity činily 1.432.532, - Kč vč. DPH. Financování je zajištěno převážně z příjmů z výběrů poplatku z pobytu ve městě. O finanční pomoci prostřednictvím dotačních prostředků město jedná s Institutem lázeňství a balneologie, veřejnou výzkumnou institucí Karlovarského kraje, se kterou město letos uzavřelo memorandum o spolupráci pro výzkum v oblasti lázeňství a balneologie.

Ing. Jana Palacká, odbor rozvoje, lázeňství a cestovního ruchu

Datum vložení: 21. 11. 2022 15:23
Datum poslední aktualizace: 21. 11. 2022 15:37
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​