Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Upozornění pro podnikatele na nabídky katalogových společností

Uzavření smlouvy o úplatné registraci

V Mariánských Lázních 4. 12. 2014

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

 

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno!

Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.

V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.

Živnostenské úřady jsou správci registru živnostenského podnikání (www.rzp.cz) ze zákona. Žádné další platby v souvislosti s uvedením podnikatele v rejstříku se neplatí!

V případě nejasností kontaktujte živnostenský úřad na tel. 354 922 307.

Ing. Jiří Šrámek 
vedoucí živnostenského úřadu 
Městský úřad Mariánské Lázně

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​