Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Změna jména či příjmení

Změna jména či příjmení

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení se podává u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte. Pokud žadatel nemá na území ČR trvalý pobyt, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR.

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně, musí být podpis souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Jméno, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba nebo zákonný zástupce fyzické osoby, která je občanem ČR nebo cizincem, který má povolen trvalý pobyt na území ČR.

 

Kam zajít

Matrika
Městský úřad Mariánské Lázně, Příčná 647, podatelna v přízemí

 

Úřední hodiny

Návštěvu si sjednejte v úředních hodinách

 

Jaké doklady mít s sebou

 • občanský průkaz nebo cestovní pas žadatele; pokud se jedná o změnu příjmení nebo jména nezletilého dítěte též jeho cestovní pas, pokud ho vlastní
 • rodný list, (popřípadě oddací list) žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení

 

Žádost musí obsahovat

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

 

Formuláře

Formuláře neexistují

 

Poplatky

 • Změna příjmení hanlivého nebo směšného 200 Kč
 • Změna příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení 300 Kč
 • Změna jména nebo příjmení v ostatních případech 3.000 Kč

 

Související předpisy

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, sazebník, položka 11

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​