Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Matriční doklady

Rodný, úmrtní a oddací list

Matriční doklad se vydává osobám, jejichž matriční událost vznikla v Mariánských Lázních a přilehlých obcích, které patří do správního obvodu Mariánských Lázní.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Matriční úřad vydá matriční doklad, nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuk, sourozenec) a zplnomocněným zástupcům těchto osob
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

Úmrtní list vydá matriční úřad, fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Veškeré záležitosti týkající se hrobových míst a místního hřbitova, je možno vyřídit v kanceláři

 

Kam zajít

Matrika
Městský úřad Mariánské Lázně, Příčná 647, podatelna v přízemí

 

Úřední hodiny

Návštěvu si sjednejte v úředních hodinách

 

Jaké doklady a informace mít s sebou

 • platný občanský průkaz nebo cestovní pas žadatele
 • data události (datum narození, úmrtí, uzavření sňatku)
 • doklad o právním nároku v případě, že se nejedná o osobu zapsanou v matriční knize (př. sourozenec – svůj rodný list)
 • pokud o matriční doklad žádá zmocněnec, je nutný úředně ověřený podpis na plné moci
 • hotovost na úhradu správního poplatku

 

Formulář žádosti

 • Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu (možno vyplnit přímo na matrice)
Formulář stahujte zde - klikněte

 

Poplatky

 • Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství 300 Kč
 • Vydání vícejazyčného standartního formuláře 100 Kč

 

Lhůta pro vyhotovení

 • dle dohody, maximálně do 30 dnů

 

Související předpisy

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 455/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​