Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Oborová soutěž WebTop100

Hodnocení webových stránek města

Webové stránky byly porotou hodnoceny z pohledu následujících 5 základních oblastí:

  • Použitelnost
  • Grafický design
  • Technické řešení
  • Marketing
  • Informační hodnota

V rámci každé z výše uvedených oblastí je definováno několik hodnotících kritérií. Jednotlivá hodnotící kritéria se dále rozpadají do dílčích bodů, které byly na jednotlivých webech sledovány a posuzovány ze strany hodnotitelů. Výjimku tvoří hodnocená oblast informační hodnota, kde hodnotitelé ohodnotí web jako celek bez dalšího dělení na dílčí hodnotící kritéria či body. Jednotlivé oblasti, kritéria i body mají určenu váhu.

WebTop100

Krátce o WebTop100

Soutěž o nejlepší firemní prezentaci WebTop100 je projekt, který vzájemně srovnává kvalitu webů předních českých firem. Kromě celkového žebříčku, který má za cíl vyhodnotit sto největších českých firem podle skutečných hospodářských výsledků je v rámci projektu WebTop100 také vyhlašováno několik oborových žebříčků.

V roce 2007 se tedy soutěžilo v oborech: Obchod a prodej, Cestovní ruch, Telekomunikace, IT, Finance, Potravinářství a gastronomie, Auto-moto, Transport, Průmysl, Energie, E-shop. Všechny www prezentace firem byly posuzovány na základě použitelnosti webu, grafického designu a technického a marketingového řešení.

Z důvodů zajištění maximální objektivity výsledků se na vyhodnocování podílela kromě specialistů z IT průmyslu také řada odborníků z oborů v kterých se soutěžilo v rámci oborových žebříčků.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​