Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Úplný zákaz hazardu problémy nevyřeší, shodli se u společného stolu účastnící debaty

Debata o hazardu v ML

Město Mariánské Lázně připravilo pracovní diskusní setkání k regulaci hazardu na svém území. Do diskuse byli, kromě široké veřejnosti, přizváni dotčení podnikatelé i neziskové organizace působící v sociálních službách. Některé problémy související s provozem heren jako např. rušení nočního klidu, neestetické prostředí ale i patologické hráčství lze částečně řešit místní vyhláškou. Místostarosta Martin Hurajčík představil klíčové body z této připravované vyhlášky a společně s účastníky hledali nejlepší řešení, které by umožnilo zachovat také výhody legálně provozovaných heren.

Problémem jsou pouze některé provozovny

Setkání otevřel místostarosta města Martin Hurajčík. Na úvod se představili zástupci neziskové organizace KOTEC, o.p.s., která v Mariánských Lázních provozuje nízkoprahový klub pro sociálně znevýhodněné děti a mládež  a Centrum pro podporu rodiny - to pracuje zase s dospělými - rodiči těchto dětí. Ti, ač žijí na hranici bídy, bývají častokrát zákazníky právě heren a hracích automatů. Dále svůj pohled přiblížili podnikatelé, kteří hrací, čili loterijní automaty vlastní a provozují. Ti naopak vyzdvihli přínosy legálního hazardu - jako je příjem z místních daní, zaměstnanost, zábava a zdůraznili, že plošný zákaz hazardních her dal vzniknout černé ekonomice v této oblasti. Podnikatelé by jednoznačně uvítali stabilní právní prostředí. Účastnící se shodli, že veškeré problémy s hazardem spojené, jako je hluk a rušení nočního klidu, patologické hráčství, nezletilí hráči a neestetické okolí podniku, se týkají pouze některých provozoven města. S problémem kolem konkrétního provozu vystoupil také jeden občan města. Řešením za stávající situace by byla důsledná kontrola dodržování zákonných podmínek, která ale není možná z důvodu nedostatečné kapacity městské policie.

Město hazard regulovat bude

Martin Hurajčík zdůraznil, že k úpravě provozu heren na území města se Rada zavázala ve svém programovém prohlášení. V současnosti již má připravené body, kterých by se právní regulace měla dotýkat. Plošný zákaz provozu všech heren byl společně odmítnut - město však chce regulovat jejich umístnění, provozní dobu případně i vnější světelnou a obrazovou reklamu. K této tematice bude připraveno ještě jedno pracovní setkání před tím, než bude místní předpis předložen zastupitelstvu města ke schválení. Místostarosta také zdůraznil potřebu podobných setkání, která naplňují závazek města směrem k lepší komunikaci a spolupráci s občany a všemi místními aktéry. Opět byl také představen projekt Zdravého města.

Místostarosta Martin Hurajčík řekl:

Toto setkání pro nás bylo velmi důležité a přínosné. Přestože se o problematiku hazardu v Mariánských Lázních zajímám již velmi dlouhou dobu, stále vnímám nové názory a postoje. Při zavádění opatření na regulaci hazardu je nutné brát na zřetel zkušenosti a názory lidí, kteří ve městě žijí, neziskových organizací zabývajících se tímto tématem a samozřejmě i podnikatelů působících v oblasti a všechny tyto skupiny se musí podílet na vytvoření návrhu vyhlášky. Toto první pracovní setkání účel splnilo. Přestože jsem byl v minulosti zastáncem plošného zákazu hazardu na území města, s postupem času, tak jak jsem se detailně seznamoval s problematikou a se zkušenostmi z dalších měst a obcí, musím souhlasit s tím, že plošný zákaz problematiku hazardu nevyřeší. Proto chceme vyhlášku, která bude dávat v první řadě jistotu obyvatelům, že jejich život ani v nejmenším nenaruší žádná herna, dát dlouhodobou jistotu podnikatelům ve městě a tím pádem i jejich zaměstnancům. V neposlední řadě musíme myslet i na přínos do městského rozpočtu, ale ten nesmí být na úkor pohodlí života obyvatel. Je mnoho možností, jak dohlédnout na provoz automatů tak, aby v žádném důsledku neobtěžovaly okolí. Například jsem pro to, aby veškeré reklamní, blikající a svítící nápisy zmizely. Online kamerový dohledový systém napojený na Policii ČR a městskou policii a sdílení osobních údajů o hráčích s cizineckou policii, Českou správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce ČR, tak aby nemohli hrát lidé pobírající jakoukoliv sociální dávku nebo příspěvek. Za jedno z nejdůležitějších pravidel považuji zavedení registrace hráče, kdy každý člověk, který si chce zahrát, bude mít registraci a bez té nebude do prostoru herny vpuštěn. Za toto všechno musí zodpovídat majitel nebo provozovatel herny, a za porušení musí následovat přísná sankce. Vyhláška musí upravit dobu, po kterou může být automat zapnutý, například, pro orientaci, v čase od 10:00 do 22:00. Toto jsou body, které nám dnes vyplynuly ze společného pracovního setkání a z podnětů obyvatel. Jsem potěšen jejich konstruktivní účastí na vytváření nové regulace, která, samozřejmě, podléhá schválení zastupitelstvem města. Při představení jejího textu se opět setkáme u společného stolu.

2. místostarosta Vojtěch Franta řekl: Regulace hazardu je nevyhnutelná. Na určitých místech, např. na Chebské ulici, je koncentrace heren neúnosná - je zde špína a hluk. Herny také rozhodně nevytváří estetiku prostředí. Myslím si, že v oblasti patologického hráčství je nutné klást důraz na prevenci zejména u nezletilých.
 

Datum vložení: 29. 9. 2015 9:13
Datum poslední aktualizace: 8. 11. 2017 13:07
Autor: Petr Placek DiS.

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​