Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Klimatické lázně

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci individuální dotace z odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

Název projektu

Klimatické lázně

Předmět projektu

Úhrada výdajů spojených se získání statutu klimatických lázní např. na měření kvality ovzduší, měření teploty a vlhkosti, vyhodnocení měření a pořízení automatické meteostanice

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

1.568.715,- Kč

Výše přiznané dotace

784.358,- Kč

Karlovarský kraj

www.kr-karlovarsky.cz

               

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​