Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Pořízení rentgenového zářiče

Projekt spolufinancovaný z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na pořízení a obnovu zdravotnické techniky a přístrojového vybavení nutného k zajištění specializované ambulantní péče

Název projektu

Pořízení rentgenového zářiče

Předmět projektu

Cílem projektu je podpořit obnovení vybavení ordinací specializované ambulantní péče z oborů: gastroenterologie, kardiologie, neurologie, oftalmologie, radiologie, urologie, nefrologie, ortopedie, vnitřní lékařství a chirurgie.

Předmětem realizace projektu je částečný příspěvek na pořízení rentgenového zářiče pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Mariánské Lázně.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061 

Výše přiznané dotace

309.227,- Kč

www.kr-karlovarsky.cz

karlovarsky kraj

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​