Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Místní energetická koncepce města Mariánské Lázně

Tento projekt je spolufinancovaný ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Název projektu

Místní energetická koncepce města Mariánské Lázně

Hlavní cíle projektu

V rámci předkládaného projektu plánuje město Mariánské Lázně zpracovat místní energetickou koncepci, která bude vhodným a aktuálním nástrojem i návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energií spotřebovávané na úrovni města Mariánské Lázně. Na základě zpracovaní místní energetické koncepce bude vedení města postupovat při komplexním řešením zajištění dodávky a potřeby energie ve městě. Tento dokument vhodně doplní strategický plán města, který má žadatel v tuto chvíli zpracovaný

Registrační/evidenční číslo projektu

3283000183

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Předpokládané výdaje na projekt

319 198,- Kč

Předpokládaná výše dotace

223 438,-Kč

Zhotovitel

Moore Advisory CZ s.r.o, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 09692142

Realizace projektu:  08/2023 - 12/2023

MPO

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​