Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně – portál občana

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, priority zlepšení výkonu veřejné správy

Název projektu

Město Mariánské Lázně – portál občana

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany a veřejné orgány na území ČR v oblasti:

  • integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz
  • rozšíření propojeného datového fondu
  • transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity prostřednictvím pořízení nového nebo inovovaného informačního systému s novými funkcionalitami

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.01.01/00/22_008/0000468

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové způsobilé výdaje na projekt

19 800 925,66 Kč

Výše přiznané dotace

16 830 786,81 Kč

Zhotovitel

--

Předpokládané ukončení realizace projektu

30. 11. 2025

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​