Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dosadby dřevin v intravilánu města Mariánské Lázně 2023

Projekt spolufinancovaný s podporou Nadace partnerství při Škoda auto

Název projektu

Dosadby dřevin v intravilánu města Mariánské Lázně 2023

Předmět projektu

Výsadba 29 ks dřevin ve třech lokalitách v intravilánu města Mariánské Lázně. Cílem všech opatření je výsadba nových vhodných druhů dřevin v místech, které byly narušeny a snaha obnovit původní vegetační strukturu a kompozici ploch tak, aby byly tyto odolnější vůči extrémním projevům počasí.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061 

Celkové předpokládané výdaje na projekt

230.000,- Kč

Výše přiznané dotace

90.000 Kč

Zhotovitel

Realizace projektu

10/2023-12/2023

nadace partnerství

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​