Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro zimní sezónu 2022-2023

Projekt spolufinancovaný za podpory příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje v rámci programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji".

Název projektu

Provoz a údržba lyžařských běžeckých tras v okolí Mariánských Lázní 2022/2023

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj, oprava a údržba lyžařských běžeckých tras Mariánských Lázní v délce cca 58 km stop, včetně značení i zajištění jejich provozu za účelem spoluvytváření systému lyžařských tras v Karlovarském kraji.  Cílovou skupinou pro využití lyžařských běžeckých tras jsou občané, návštěvníci a turisté provozující běžecké lyžování.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové předpokládané výdaje na projekt

250.000,- Kč

Zhotovitel

Ski Nordic Mariánské Lázně, IČ: 22884998

Výše příspěvku/dotace

150.000,- Kč

Ukončení realizace projektu

31. 5. 2023

www.kr-karlovarsky.cz

KV Kraj

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​