Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Notes strážníka Pavla II

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality         

Název projektu

Notes strážníka Pavla II

Předmět projektu

Předmětem realizace projektu je nákup pracovního sešitu „Notes strážníka Pavla“ Pracovní notes strážníka Pavla obsahuje okruhy témat prevence šikany a kyberšikany, chování v krizových situacích, základy občanského soužití, závislosti (drogy a počítačové hry), problematika telefonování na tísňové linky. Hravou interaktivní formou za využití dalších didaktických pomůcek si děti lépe pamatují probíraná témata, čímž se jim dostává potřebných základních preventivních informací.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

42.830,- Kč

Výše přiznané dotace

42.830,- Kč

Realizace projektu

09/2022 - 11/2022

KV kraj

www.kr-karlovarsky.cz

 

 

                                                                     

               

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​