Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně

EU, MMR

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií – Integrované projekty CLLD v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu

Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Úšovice Mariánské Lázně

Hlavní cíle projektu

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků základní školy Úšovice prostřednictvím realizace modernizace dvou odborných učeben a jednoho odborného kabinetu. Realizace projektu spočívá ve vybavení učeben pro výuku a provedení drobných stavebních úprav.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015142

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

2 466 151,50 Kč

Výše přiznané dotace

2 185 000,- Kč

Zhotovitel

Moderní škola, s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČO: 58607376

Realizace projektu:

07/2021-10/2021

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​