Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Rekonstrukce objektu – dům Chopin

EU MRR

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu

Rekonstrukce objektu – dům Chopin

Hlavní cíle projektu

Zajištění důstojného a funkčního využití památkově chráněného lázeňského domu Chopin a související zvýšení atraktivity dané lokality

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004589

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Předpokládané výdaje na projekt

80.000.000,- Kč

Výše přiznané dotace

41.435.292,60 Kč

Zhotovitel

  • Stavební společnost VARO, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb

Realizace projektu

04/2020 - 06/2023

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​