Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Příspěvek pro strážníky

Projekt spolufinancovaný z Ministerstva vnitra na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid19.

Název projektu

Příspěvek pro strážníky

Předmět projektu

Odměna za plnění konkrétních úkolů a opatření přímo spojených s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů v obcích nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

130.000 Kč

Výše přiznané dotace

65.000 Kč

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​