Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně

EU, MMR

Tento projekt je spolufinancovaný Evropskou unií – Integrované projekty CLLD v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Název projektu

Modernizace multimediální učebny na ZŠ Vítězství Mariánské Lázně

Hlavní cíle projektu

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků základní školy Vítězství prostřednictvím realizace modernizace multimediální učebny. Realizace projektu spočívá ve vybavení učebny pro výuku.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015143

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

1 535 872,36 Kč

Výše přiznané dotace

1 453 500,- Kč

Zhotovitel

AV MEDIA SYSTEMS a. s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375

Realizace projektu:

07/2021-10/2021

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​