Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dosadby dřevin do stávajících stromořadí v intravilánu města Mariánské Lázně

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň.

Název projektu

Dosadby dřevin do stávajících stromořadí v intravilánu města Mariánské Lázně

Předmět projektu

Dosadby dřevin do stávajících stromořadí v intravilánu města Mariánské Lázně. Celkem bude vysázeno 49 ks dřevin.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové předpokládané výdaje na projekt

312.340 Kč

Výše přiznané dotace

288.000 Kč

Realizace projektu

04-06/2021

www.kr-karlovarsky.cz

Karlovarský kraj

           

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​