Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Oprava dlážděného chodníku v ulici U Nemocnice

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy venkova, podprogram 3 obec se sídlem v územním obvodu Karlovarského kraje

Název projektu

Oprava dlážděného chodníku v ulici U Nemocnice

Předmět projektu

V ulici U Nemocnice byly demontovány stávající kamenné desky, z nichž některé byly vráceny zpět do plochy chodníku v šířce cca 1,3 m a délky 130 m. Zbývající část chodníku byla doložena dlažební mozaikou, kostičkami 4/6 cm na šířku původního chodníku, k silničním žulovým obrubám. Současně byla provedena úprava silničních obrubníků, které byly demontovány a výškově a směrově znovu osazeny do betonového lože.

Povrchy vjezdů na pozemky majitelů objektů byly položeny z dlažebních žulových kosech 8/10 cm, niveleta dlážděného chodníku byla upravena mírným pozvolným náběhem, navazujícím na výšku vjezdu k objektům. Mírně se svažující náběhy byly provedeny mozaikovou dlažbou 4/6 cm i v místech napojení chodníku s komunikací.

Na několika místech nebyla pokládka chodníku realizovaná, tato místa jsou vyhrazena pro osazení nové zeleně, ke kterému by mělo dojít v roce 2021. Celkově bylo namontováno 165 m2 kamenných desek a upraveno 131 m silničních obrub.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

382 640,72 Kč

Výše přiznané dotace

190.000,- Kč

Zhotovitel

stavby VILDT s.r.o., Drmoul 352, 353 01 Mariánské Lázně

Realizace projektu

03 – 04/2020

Kv krajŽivý kraj

www.kr-karlovarsky.cz                                                                      

www.zivykraj.cz 

           

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​