Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly v Mariánských Lázních

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu

Snížení energetické náročnosti budovy zázemí sportovní haly v Mariánských Lázních

 

Předmět projektu

Předmětem podpory jsou stavební úpravy spočívající v provedení výměny nevyhovujících

otvorových výplní, provedení kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn objektu

a zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru. Realizací projektu dojde ke snížení

energetické náročnosti budovy.

 

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001922

 

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

 

Celkové výdaje na projekt

4.152.987,28 Kč

 

Celkové způsobilé výdaje na projekt

2.970.192,92 Kč

 

Výše přiznané dotace

1.188.077,16 Kč

 

Zhotovitel

  • PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 01 Plzeň, IČ: 26322242
  • KLEPONA s.r.o., Kollárova 204/5, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ: 29107750
  • ColorMax s.r.o., Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb, IČ: 28042484

 

Termín ukončení realizace projektu

31. 05. 2019

 

EU / MŽP

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​