Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Název projektu

Rekonstrukce chlazení zimního stadionu v Mariánských Lázních

 

Předmět projektu

Předmětem podpory je rekonstrukce technologie chlazení, která povede ke snížení kapalného čpavku v systému. Realizací projektu dojde ke snížení environmentálního rizika a rozvoji systému jeho řízení.

 

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.05.3.23/0.0/0.0/15_018/0002457

 

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

 

Celkové výdaje na projekt

38.317.330,00 Kč

 

Celkové způsobilé výdaje na projekt

23.015.258,10 Kč

 

Výše přiznané dotace

19.562.969,38 Kč

 

Zhotovitel

  • BRNOFROST spol. s r. o., Charbulova 535/74, 618 00 Brno 18, IČ: 44017553

 

Realizace projektu

04/2019 - 10/2019

EU, MŽP

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​