Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Obnova Městské knihovny Mariánské Lázně

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji.

Název projektu

Obnova Městské knihovny Mariánské Lázně

Předmět projektu

V rámci realizace projektu byl opraven balkon, opadané kusy fasády z okrasných a okenních říms a bylo opraveno jejich oplechování.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

120.202,01 Kč

Výše přiznané dotace

70.000,- Kč

Zhotovitel

Štěpán Kučera s.r.o., Újezd u Svatého Kříže č. p. 1, 338 24 Břasy 1

Realizace projektu

08/2019 - 09/2019

Karlovarský kraj Živý kraj

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz 

           

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​