Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Obnova domu Chopin

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí v Karlovarském kraji.

Název projektu

Obnova domu Chopin

 

Předmět projektu

Předmětem realizace projektu byla oprava čelní fasády, terasy a střechy jižního traktu objektu tzv. „Malé scény“.

 

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

 

Celkové výdaje na projekt

292.859,93 Kč

 

Výše přiznané dotace

100.000,- Kč

 

Zhotovitel

  • KLEPONA, s.r.o.
  • Rosenkranc-Sváta s.r.o.
  • Josef Bielko

 

Realizace projektu

05/2019 - 07/2019

 

 

www.kr-karlovarsky.cz www.zivykraj.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​