Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Nákup domácích kompostérů

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu

Nákup domácích kompostérů

 

Předmět projektu

Nákup 300 ks kompostérů pro občany žijící ve městě i ve spádové oblasti města, tj. město Mariánské Lázně, Hamrníky, Chotěnov-Skláře, Kladská, Stanoviště a Úšovice. Zároveň byl pořízen 1 ks kontejneru na textil. Cílem projektu je snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu a textilního odpadu ve směsném komunálním odpadu. Kompostéry Město Mariánské Lázně zapůjčilo zdarma občanům a po 5 letech budou kompostéry převedeny do majetku občanů. Kontejner na textil je umístěn v areálu sběrného dvora na adrese U Pily 206/3a, Mariánské Lázně.

 

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008373

 

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

 

Celkové výdaje na projekt

1.144.055 Kč

 

Celkové způsobilé výdaje na projekt

1.138.886,20 Kč

 

Výše přiznané dotace

968.044,77 Kč

 

Zhotovitel

ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín IČO: 25347942

 

Termín ukončení realizace projektu

09/2019

 

OPŽP

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​