Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Částečné odvlhčení vily LIL z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019

Projekt financovaný s podporou finančního příspěvku z Ministerstva kultury České republiky

Název projektu

Částečné odvlhčení vily LIL

Předmět projektu

Předmětem projektu bylo provedení opatření ke snížení vlhkosti vybrané části objektu vila LIL. Došlo k opravě anglických dvorků a byla zřízena vodorovná infuzní clona injektáží obvodového zdiva.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

1 213 356, 91 Kč

Výše přiznané dotace

350.000, - Kč

Zhotovitel

ColorMax, Cheb

Realizace projektu

05/2019–07/2019

Ministerstvo kultury

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​