Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Bezpečně na internetu

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality         

Název projektu

Bezpečně na internetu

Předmět projektu

Předmětem realizace projektu byla série preventivních přednášek seznamující posluchače s riziky internetu a internetové komunikace. V rámci projektu byly vydány i brožury a letáky k dané tématice a pronajat sál v ZŠ Jih. Z dotace byl také pořízen nový dataprojektor, který bude dále sloužit Městské policii Mariánské Lázně k osvětové činnosti

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

49.500 Kč

Výše přiznané dotace

49.500,- Kč

Dodavatelé

  • HEUS s.r.o. Olomouc
  • ALWE s.r.o. Mariánské Lázně
  • You connected, z.s. Karlovy Vary
  • ZŠ Jih Mariánské Lázně

Realizace projektu

09/2019 - 11/2019

Karlovarský krajŽivý kraj

www.kr-karlovarsky.cz                                                                      

www.zivykraj.cz 

           

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​