Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Oprava chodníku ulice U Pily v Mariánských Lázních

Projekt spolufinancovaný s podporou příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnov a stavebních úprav místních komunikací.

Název projektu

Oprava chodníku ulice U Pily v Mariánských Lázních

Předmět projektu

Předmětem realizace projektu byla oprava nevyhovujícího stavu chodníku na místní komunikaci v ulici U Pily v Mariánských Lázních. V rámci realizace opravy chodníku došlo k vybourání stávajícího litého rozpadlého asfaltu a oprav z živice včetně likvidace tohoto materiálu. Byly vybourány stávající poškozené betonové obrubníky a osazeny nové betonové parkové obrubníky.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061 

Celkové výdaje na projekt

601.115,90 Kč

Výše přiznané dotace

250.000,- Kč

Zhotovitel

ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, IČ: 28420403

Realizace projektu

10/2018 - 11/2018

Karlovarský krajŽivý kraj

www.kr-karlovarsky.cz                                                        

www.zivykraj.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​