Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji pro zimní sezonu 2017 - 2018

Projekt spolufinancovaný za podpory příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v rámci programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji".

Název projektu

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras - Mariánské Lázně

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj, oprava a údržba lyžařských běžeckých tras Mariánských Lázní v délce cca 58 km stop, včetně značení i zajištění jejich provozu za účelem spoluvytváření systému lyžařských tras v Karlovarském kraji.  Cílovou skupinou pro využití lyžařských běžeckých tras jsou občané, návštěvníci a turisté provozující běžecké lyžování.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové způsobilé výdaje na projekt

322.387,20 Kč

Zhotovitel

Ski Nordic Mariánské Lázně, IČ: 22884998

Výše příspěvku/dotace

127.000,- Kč, tj. 39,40 % způsobilých výdajů

Plánované ukončení realizace projektu

30. 04. 2018

www.kr-karlovarsky.cz                                                                              

www.zivykraj.cz

Živý kraj

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​