Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy praktické a speciální, Mariánské Lázně - Hamrníky

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií - Fondem soudržnosti (FS) a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název projektu

Snížení energetické náročnosti budovy Základní školy praktické a speciální, Mariánské Lázně - Hamrníky

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a zlepšení tepelně technických vlastností budovy školy. Realizací dojde ke snížení spotřeby energie a s tím souvisejícímu poklesu celoročních nákladů na vytápění objektu. Zateplení a doprovodné práce povedou k úbytku spotřeby energie a poklesu množství emisí, což bude mít za následek snížení negativního vlivu na životní prostředí. 

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/15.27239   115D222006417       15236333

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové způsobilé výdaje na projekt

3.906.761,-- Kč

Zhotovitel

Stavební společnost VARO, s.r.o., IČ: 26356503

Výše přiznané dotace

90 % způsobilých výdajů (85 % z fondu EU - FS, 5 % z SFŽP ČR)

Ukončení realizace projektu - převzetí díla

05.10.2015

Operační program

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​