Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Revitalizace stromové zeleně na hřbitově v Mariánských Lázních

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF) a Státním fondem životního prostředí (SFŽP) ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Název projektu

Revitalizace stromové zeleně na hřbitově v Mariánských Lázních

Cíl projektu

Cílem projektu byla obnova krajinných prvků prostřednictvím obnovy stromové zeleně, tzn. byla zrealizována revitalizace stromové zeleně na hřbitově v Mariánských Lázních. V rámci realizace došlo k odstranění a ošetření vybraných dřevin a byla provedena výsadba stromů vhodné provenience. Úprava přispěla ke stabilizaci stavu zeleně na hřbitově, kdy druhová skladba zeleně respektuje klimatické a půdní podmínky.

Registrační/evidenční číslo projektu

CZ.1.02/6.5.00/13.21487    115D122004025       14179356

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové způsobilé výdaje na projekt

650.122,-- Kč

Zhotovitel

VYKRUT zahradní služby a.s., IČ: 03921921

Výše přiznané dotace

75 % způsobilých výdajů (70 % z fondu EU - ERDF, 5 % z SFŽP ČR)

Ukončení realizace projektu

31.05.2015

Operační program

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​