Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Konsolidace HW a SW úřadu, zvýšení zabezpečení a elektronizace agend města Mariánské Lázně

Název projektu

Konsolidace HW a SW prostřední úřadu pomocí moderních virtualizačních technologií, umožnující nasazení nově elektronizovaných agend, zvýšení úrovně ochrany ICT infrastruktury a datové sítě obce implementací firewallů a IDM, zajištění elektronizace procesů a dat díky zavedení digitalizace dat a jejich následného zpracování včetně sdílení a zavedení elektronizace schvalovacího procesu a integrace na registry veřejné správy. Přínosem je zefektivnění správy ICT infrastruktury, zvýšení bezpečnosti LAN sítí a zabezpečení dat úřadu a zvýšení  vnitřní efektivity úřadu. Cílovou skupinou projektu jsou uživatelé informačních technologií města.

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/2.1.00/22 .09493

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje

3.340.576,-- Kč

Výše přiznané dotace

85 % způsobilých výdajů

Datum ukončení projektu

cca 30.11.2015

IOP EU

www.strukturalni-fondy.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​