Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Budování a údržba lyžařských běžeckých tras

Projekt spolufinancovaný za podpory příspěvku-dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje v rámci programu "Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji".

Název projektu

Podpora budování a údržby lyžařských běžeckých tras - Mariánské Lázně

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj, oprava a údržba lyžařských běžeckých tras Mariánských Lázní v délce cca 58 km stop, vč. značení i zajištění jejich provozu za účelem spoluvytváření systému lyžařských tras v Karlovarském kraji.  Cílovou skupinou jsou občané, návštěvníci a turisté provozující běžecké lyžování.

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové způsobilé výdaje na projekt

cca 255.000,-- Kč

Zhotovitel

Ski Nordic Mariánské Lázně, IČ: 22884998

Výše příspěvku/dotace

50 % způsobilých výdajů, tj. 127.000,-- Kč

Planované ukončení realizace projektu

30.04.2016

 

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​