Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Komplexní revitalizace sídliště Vora v Mariánských Lázních

Název projektu

RPS – Mariánské Lázně – Komplexní revitalizace sídliště Vora v Mariánských Lázních

Registrační číslo projektu

EDS 117D512003361

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje

3 753 555,62 Kč vč. DPH

Zhotovitel

"EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, od. z. 360 02 Karlovy Vary

Kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci

6.12.2012

Výše přiznané dotace

2 627 489,00 Kč

Ministerstvo pro Místní rozvoj

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​