Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Vybudování zóny klidu

Název projektu

Vybudování zóny klidu

Registrační číslo projektu

CZ.1.09/1.2.00/20.00545

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje

Předpokládané výdaje byly stanoveny ve výši cca 30.000.000,--Kč

Výše přiznané dotace

85 % způsobilých výdajů

Datum ukončení projektu

15.11.2011

CÍL projektu

Obsahem projektu bylo vybudování zóny klidu v bývalém vojenském areálu. Cílem projektu bylo komplexní revitalizací podpořit ekonomický a společenský rozvoj města, zvýšit kvalitu a atraktivitu prostředí bývalých kasáren.

Logo Severozápad

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​