Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Název projektu:

Dopravní terminál Mariánské Lázně

Investor:

Karlovarský kraj

Partner projektu:

Město Mariánské Lázně

Celkové předpokládané náklady projektu

75 mil. Kč včetně DPH

Dne 23.9.2009 bylo vydáno stavební povolení

Dne 24.2.2011 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudružnosti Severozápad

Smlouva o dílo se zhotovitelelm stavby společnosti EUROVIA CS, a.s. byla podepsána 30.9.2011

Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 3.10.2011

Realizace stavby byla zahájena 17.10.2011

Technický dozor investora provádí společnost SUDOP Praha a.s.

Podrobné informace o projektu:

 

Dopravní terminál MLDopravní terminál MLDopravní terminál ML

Dopravní terminál MLDopravní terminál MLDopravní terminál ML

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​