Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Brownfields - kasárna Hamrníky

Název projektu

Revitalizace a regenerace Brownfields – kasárna Hamrníky

Registrační číslo projektu

CZ.1.09/1.2.00/20.00544

Příjemce dotace/investor

Město Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 00254061

Celkové výdaje

Předpokládané výdaje byly stanoveny ve výši cca 30.000.000,--Kč

Výše přiznané dotace

85 % způsobilých výdajů

Datum ukončení projektu

15.11.2011

CÍL projektu

Cílem projektu byla regenerace a revitalizace bývalého vojenského areálu – kasáren Hamrníky (dokončení demoličních prací, provedení sanačních prací, terénních úprav a výsadby vegetace), které se nacházejí v intravilánu města Mariánské Lázně. Realizací  projektu se prostřednictvím komplexní revitalizace podpoří ekonomický a společenský rozvoj  města Mariánské Lázně.  

Logo Severozápad

www.europa.eu

www.nuts2severozapad.cz

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​