Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbor školství

 

Zkratka odboru: OŠ

 

Odbor školství zajišťuje provoz mateřských a základních škol, základní umělecké školy a městského domu dětí a mládeže, zřizovaných městem. Střední školy v Mar. Lázních spadají do kompetence Krajského úřadu Karlovy Vary. Odbor školství spravuje fond sportu.

 • Zápisy a změny v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení.
 • Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních.
 • Zápis dětí do mateřských škol.
 • Připravuje městský rozpočet škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Mariánské Lázně, za oblast provozu, údržby a oprav.
 • Připravuje rozpočet mzdových prostředků ze státního rozpočtu na vzdělávání ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je Město Mariánské Lázně, a ve školách ve spádové oblasti Města Mar. Lázně jako obce III. typu.
 • Statistika.
 • Nákup a vyřazování majetku škol a školských zařízení.
 • Činnost škol a školských zařízení, zřízených městem.
 • Kontrola škol a školských zařízení.
 • Spravuje fond sportu.

Adresa

17. listopadu 474/1
35301, Mariánské Lázně

Osoby

Hana Javorská

Pověřená vedením odboru

Danuše Hanzlíková

Obecní financování

Bc. Štěpánka Ungrádová

Veřejnosprávní kontrola

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​