Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbor školství

 

Zkratka odboru: OŠ

 

Odbor školství zajišťuje provoz mateřských a základních škol, základní umělecké školy a městského domu dětí a mládeže, zřizovaných městem. Střední školy v Mar. Lázních spadají do kompetence Krajského úřadu Karlovy Vary. Odbor školství spravuje fond sportu.

 • Zápisy a změny v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Konkurzy na ředitele škol a školských zařízení.
 • Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Mariánských Lázních.
 • Zápis dětí do mateřských škol.
 • Připravuje městský rozpočet škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Město Mariánské Lázně, za oblast provozu, údržby a oprav.
 • Připravuje rozpočet mzdových prostředků ze státního rozpočtu na vzdělávání ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je Město Mariánské Lázně, a ve školách ve spádové oblasti Města Mar. Lázně jako obce III. typu.
 • Statistika.
 • Nákup a vyřazování majetku škol a školských zařízení.
 • Činnost škol a školských zařízení, zřízených městem.
 • Kontrola škol a školských zařízení.
 • Spravuje fond sportu.

Adresy

Ruská 155/3
353 01, Mariánské Lázně
Hlavní, Korespondenční
17. Listopadu 475
353 01, Mariánské Lázně
Návštěvní

Osoby

Danuše Hanzlíková

Obecní financování

Štěpánka Denková

Veřejnosprávní kontrola

Užitečné informace

Participativní rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​