Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Odbor finanční

 

Zkratka odboru: FIN

 

  • Vedení účetnictví města a souvisejících agend
  • Sestavování a sledování plnění rozpočtu města
  • Vedení agendy související se zřízenými fondy města
  • Správa cenných papírů a dalších finančních nástrojů
  • Provoz pokladny MěÚ
  • Vymáhání pohledávek
  • Správa místních poplatků a povolování VHP a tomboly pro územní obvod Mar. Lázně

Adresa

Ruská 74
353 01, Mariánské Lázně
Návštěvní

Užitečné informace

Klikací rozpočet

ČEZ odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​