Menu
Verze pro seniory

​​Facebook

Město Mariánské Lázně

Probíhá úprava webových stránek.

Komise smart city, Zdravých měst a MA21

 

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 (ZM a MA21) dohlíží nad procesy ZM a MA21 a vyslovuje se ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost, Fórum ZM, práce s výstupy komunitního plánování, plán zlepšování atp.).

 

Je významným partnerem koordinátora, ale i politika ZM a MA21 a funguje na základě mezisektorového partnerství tj. jsou v ní zástupci z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.

 

Prostřednictvím komise je zajištěno, aby ZM a MA21 nebyl ve městě reprezentován pouze v osobě politika a koordinátora ZM a MA21, ale aby byl provázán do chodu celé municipality a stabilizován napříč více volebními obdobími.

 

Jednání komisí jsou veřejná

V souladu s usnesením rady města č. RM/555/16 jsou jednání komisí veřejná. Pokud máte pocit, že můžete svým názorem přispět do diskuze, navrhnout konstruktivní řešení, či městu a radě pomoci, jste na komisi vítáni.

 

Zápisy z jednání

 

Kontaktní osoba

Pavel Knára
Koordinátor komunitního plánování
Tel.:   +420 702 278 714
E-mail: pavel.knara@muml.cz

 

Osoby

Monika Škorničková

Předsedkyně

Richard Kavina

Místopředseda

Jindřich Mottl

Člen komise

Samuel Vítek

Člen komise

Kristýna Šmejdová

Člen komise

Užitečné informace

Nový územní plán města

Nový územní plán města

Odpady

komunální odpad

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


​​